Social försäljning


Köpprocessen har ändrats, fler är inblandade i köpprocessen, köparna influeras i hög grad av sociala medier och genom att det lätta att söka på internet är inköparna välinformerade. Säljarna kommer in sent och då går det trögt. När säljarna ska kontakta de potentiella köparna är de upptagna och ovilliga lägga tid på oönskade samtal eller e-mail. Den digitala marknadsföringen utvecklas ständigt och LinkedIn är det professionella sammanhang där man kan bli top-of-mind och utveckla relationer i nätverket som leder till varma möten.

Uppgradera sälj- och marknadsföringen i den nya världen av digitala relationer med social försäljning

prenumera_e-brev_b2b

Köparnas nya beteenden signup mc beskuren

Copyright © LinkedInexpert och Affärsnätverkande i Sverige AB, Falugatan 3, 112 31 Stockholm